Evently

Contacte

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Films que importen

Un dels aspectes fonamentals d’aquesta proposta és la disponibilitat d’un fons de pel·lícules de curtmetratge (ficció, documental) que es conforma prèviament a l’inici dels tallers en els instituts de secundària.

La cooperativa Connectats realitza gestions amb diversos festivals de cinema amb l’objectiu de preveure la disponibilitat de títols que puguin fer part d’una programació atenent als temes previstos: Causes estructurals de la pobresa, manifestacions de la desigualtat, efectes en la població dels governs no democràtics, reptes i les amenaces a la preservació de la pau i la seguretat, la inestabilitat financera, els desplaçaments forçats de persones, el deteriorament del medi ambient, la inequitat de gènere, les crisis humanitàries recurrents, entre d’altres. És al voltant d’aquest material que les facilitadores guien el procés de conceptualització, desenvolupament i planificació d’un festival de cinema que es pensa com un esdeveniment capaç d’activar el compromís solidari, per transformar actituds i comportaments que comprometin al públic jove amb la defensa d’un desenvolupament humà sostenible i la promoció de la pau.

Transformar actituds i comportaments que comprometin al públic jove amb la defensa d’un desenvolupament humà sostenible i la promoció de la pau.

Els tallers són un espai per reflexionar, debatre, compartir idees que se’n desprenen de les situacions que denuncien els films. Les alumnes han d’escollir d’entre totes les peces audiovisuals aquelles que creguin que s’adeqüin més a les diferents temàtiques i han de treballar-les per tal de que al festival que organitzin pugui transmetre allò que ells i elles han anat reflexionant i debatent en les diferents sessions.