Evently

Contacte

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Promoure una consciència crítica

El projecte Fes! Festival neix de la necessitat d’ampliar els coneixements dels joves al voltant de problemàtiques globals que tenen un impacte a nivell local, situacions que per la seva complexitat demanden una anàlisi per part de la ciutadania amb la finalitat d’ampliar el marc i abordar les seves causes.

D’entrada, i en coherència amb la seva metodologia, el projecte proposa un acostament transversal als eixos temàtics de l’educació per a la justícia global; Drets Humans, ciutadania i governança; sostenibilitat econòmica i social; perpectiva de gènere; cultura de pau; interculturalitat; medi ambient, territori i naturalesa. Un cop detectats els interessos de les participants, seran elles mateixes els qui decideixin aprofundir en alguns eixos que els resultin més inquietants o desconeguts. És justament en el procés de decisió col·lectiva de les temàtiques a abordar que es motiva el debat intern sobre aquestes i es prenen decisions sobre els continguts. Aquesta és precisament una de les possibilitats que ofereix el format audiovisual de curtmetratge, en pocs minuts es pot presentar un tema i establir un diàleg amb sentit.

Én el nostre context globalitzat és imprescindible promoure una consciència crítica al voltant de les causes que generen desigualtats i conflictes.

El món actual ja no ens permet parlar de problemàtiques socials de forma aïllada (conflicte armat, crisis alimentària, pobresa) sinó que cada vegada més, la problemàtica revela una cadena de co-relacions que la fan més complexa. Davant d’aquesta situació s’han d’invertir esforços en conscienciar als ciutadans, especialment als més joves, amb metodologies innovadores que consolidin espais d’interacció ciutadana basats en el diàleg i el coneixement compartit. Creiem que l’educació per a la justícia global és una de les millors eines per fomentar el coneixement i l’anàlisi crítica de la realitat vinculant l’acció local i la seva dimensión global. Én el nostre context globalitzat és imprescindible promoure una consciència crítica al voltant de les causes que generen desigualtats i conflictes, comprometent a la població més jove amb un canvi d’actitud cap a la co- responsabilitat i el compromís per la transformació social a escala local i global.