Evently

Contacte

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Calen moltes mans per fer un festival

Fes! Festival se sustenta en un itinerari de formació estructurat per desenvolupar-se en l’àmbit de l’educació secundària en el qual els participants creen una acció de sensibilització que busca un impacte comunitari rellevant.

La proposta pedagògica es pensa a mig terme i té com a objectiu que les alumnes comprenguin les desigualtats nord-sud, les seves causes i conseqüències, mitjançant un procés de treball orgànic i col·laboratiu en el qual s’impliquen en la creació d’una proposta cultural que aborda la temàtica dels Drets Humans.

Els tallers comprenen: 1) Drets Humans i Justícia Global. 2) Apreciació cinematogràfica. 3) Festivals de cinema de Drets Humans. 

L’etapa de formació comprèn tres parts, 1) Drets Humans i Justícia Global, 2) Apreciació cinematogràfica, 3) Festivals de cinema de Drets Humans, la conceptualització del festival, la selecció de pel·lícules, la creació de línies de programació, la redacció de textos temàtics de presentació, el disseny de debats amb públic, el desenvolupament i implementació d’un pla de comunicació, entre altres activitats. Les accions de sensibilització que es desenvolupen a través de la metodologia d’Aprenentatge Servei és pensen com accions que a través de la exhibició de pel·lícules, la dinamització de debats i altres formats participatius amb noves tecnologies, obren espais per al diàleg al voltant de la defensa dels Drets Humans alhora que denúncia, qüestiona idees, creences i valors preconcebuts amb la finalitat de sensibilitzar als joves en la lluita per una justícia global.