Evently

Contacte

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Es tracta de pensar els nostres drets a través del cinema.
Joana, estudiant de 4t d'ESO

El projecte Fes! Festival s’estructura al voltant d’un procés educatiu formal que s’insereix dins l’itinerari curricular d’alumnes del segon cicle de la ESO. Aquest procés té com a objectiu principal ampliar coneixements, actituds i valors que promoguin una ciutadania global, generant una cultura de la solidaritat compromesa en la lluita contra la pobresa i l’exclusió, així com amb la promoció del desenvolupament humà i sostenible per part de les joves. En aquesta línia es planteja la producció d’un esdeveniment cinematogràfic produït col·laborativament que mobilitzi a altres joves al voltant d’aquestes problemàtiques.

 La iniciativa vol millorar el coneixement per part de les joves barcelonines sobre les causes estructurals que provoquen la pobresa, les desigualtats, l’exclusió i la violència, mitjançant un procés formatiu que les motivi a construir una actitud crítica i compromesa amb la realitat que les envolta en el context del món globalitzat. Les activitats donen eines efectives per comprendre les causes estructurals de la pobresa, analitzant les diferents manifestacions de la desigualtat, els efectes en la població dels governs no democràtics, els reptes i les amenaces a la preservació de la pau i la seguretat, la inestabilitat financera, els desplaçaments forçats de persones, el deteriorament del medi ambient, la desigualtat de gènere, les crisis humanitàries recurrents, etc. per tal d’activar el compromís d’una ciutadania juvenil que es pensi amb una ètica global.

Un esdeveniment cinematogràfic produït col·laborativament que mobilitzi a altres joves al voltant d’aquestes problemàtiques.

El material clau de la proposta pedagògica i font principal de coneixement sobre les diverses realitats del món, és un ampli catàleg de pel·lícules que presenten, analitzen i denuncien causes estructurals que provoquen situacions de pobresa, desigualtat, exclusió i violència. A través del visionat i selecció del material audiovisual disponible, la cerca d’informació complementària, la conceptualització de les programacions, la redacció de textos de presentació, la preparació de debats, etc. les alumnes treballen els conceptes claus del projecte alhora que elaboren arguments per construir diàlegs oberts amb les joves assistents a l’esdeveniment cinematogràfic de sensibilització.

El projecte empodera al jovent implicant-ho en un procés col·lectiu d’elaboració d’un servei solidari basat en problemàtiques reals. El servei, en aquest cas un festival de cinema de drets humans, ideat i produït pels grups de joves és un esdeveniment de sensibilització i mobilització que es dirigeix a altres joves de la ciutat per transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà sostenible i la pau. Aquesta acció comprèn el visionat de pel·lícules, l’anàlisi de les temàtiques, la participació en debats, un procés lúdic de votació i altres accions participatives que conviden al compromís solidari per a transformar actituds i comportaments en pro del desenvolupament humà sostenible i la promoció de la pau.