Evently

Contacte

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Què passa durant el festival?

L’esdeveniment consisteix en una mostra audiovisual de curtmetratges commissariats per l’alumnat participant (grup motor) dins d’una estructura de programació que té l’objectiu de promoure una consciència crítica envers les causes que generen desigualtats i conflictes al món.

A més de la mostra de pel·licules, es realitza una sèrie d’activitats paral·lelas que motiven la participació del públic mitjançant sistemes de votació online, presentacions, xerrades i debats oberts. Cal dir que l’esdeveniment no es planteja com una mostra de pel·lícules sinó com una jornada de diàleg motivada per aquestes, vol dir que tot l’esforç es posa a generar formats de debat i anàlisi que aconsegueixin acostar els continguts als i les joves.

El format audiovisual, l’ús de tecnologies digitals i les estratègies participatives que es proposen fan que l’activitat resulti del tot atractiva.

La principal característica innovadora d’aquest projecte és la seva capacitat per arribar de forma efectiva al públic jove, tant en el desenvolupament dels tallers com a través dels esdeveniments que es realitzen. El format audiovisual, l’ús de tecnologies digitals i les estratègies participatives que es proposen fan que l’activitat resulti del tot atractiva pel jovent, aprofitant aquest aspecte per introduir temàtiques complexes.