Evently

Contacte

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Un festival col·laboratiu

Fes! Festival –Cinema i Drets Humans- és un procés de sensibilització, coneixement i observació crítica de la realitat amb joves que, mitjançant el visionat i anàlisi de curtmetratges documentals, promou una consciència sobre les causes que provoquen desigualtats i conflictes al món.

El projecte proposa a joves de secundària la ideació, programació, planificació i producció d’un festival de cinema de Drets Humans organitzat de forma col·laborativa on s’han de plantejar com a públic objectiu a altres joves de la ciutat. El projecte s’insereix dins l’itinerari curricular, com una proposta d’ApS on es desenvolupa un servei de sensibilització que aspira a que els joves puguin gaudir de manifestacions cinematogràfiques diverses que els ajudin a comprendre les causes de les injusticies al món, i els inspirin a protagonitzar iniciatives per a la millora de les condicions de vida, la dignitat humana i la justícia global. La metodologia de treball permet a les alumnes adquirir coneixements i competències bàsiques mitjançant el disseny i la implementació́ d’un projecte de sensibilització́ social que vincula l’acció local amb la seva dimensió global. Els esdeveniments s’implementaran en un centre cultural de proximitat amb un objectiu d’impacte comunitari ampli. La proposta pretén estimular l’activisme social juvenil de Barcelona en defensa dels Drets Humans i el bé comú, aportant eines de debat i reflexió que contribueixin al canvi d’actituds i pràctiques qu’han de fer possible un jovent crític, responsable i compromés amb la transformació social.

El visionat i anàlisi de curtmetratges documentals promou una consciència sobre les causes que provoquen desigualtats i conflictes al món.

Quan parlem de sensibilització ens referim a un procés que permet que el jovent s’adoni del valor de les profundes interdependències que connecten les problemàtiques locals amb l’entorn global. Abordar aspectes com la solidaritat, la pau, el desenvolupament humà sostenible i l’anàlisi de les desigualtats no pot fer-se sinó tenint en compte les relacions causa-efecte entre els diferents territoris.